Blíže ke službám a činnostem

„Vědomou prací k psychické harmonii a tělesné odolnosti. Cesta k rovnováze od těla k duši, od mysli k srdci.“

DUŠEVNÍ HYGIENA, TERAPEUTICKÉ A LYMFATICKÉ MASÁŽE, PORADENSTVÍ, MEDITACE, SPISOVATELSKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Z potřeby vytvořit podmínky pro znovunalezení klidu a rovnováhy v životě vzniklo v roce 2003 dnešní Terapeutické studio na okraji Brna v oáze zahrady. Zkušenosti mne přivedly k zacílení služeb na víceúrovňovou péči. Z masáží se stala vědomá spolupráce s tělem a vědomím ošetřovaného, jelikož jsem poznala, že tělo je pouze obalem duše.

Nabízím služby pro individuální potřeby, ale také skupinové meditace.

Spisovatelskou a přednáškovou činností oslovuji širší okruh lidí, kteří se zajímají o vědomý přístup k životu uprostřed změn, které se na Planetě Zemi dějí.

 

Převážná skupina klientů vyhledala mé služby na základě doporučení od těch, kteří již ve studiu zažili víceúrovňové ošetření. Dovolili si odložit zátěže minulosti a stres všedního života.

Nové vnitřní uspořádání a nasměrování pomohlo mým klientům lépe se orientovat v životě, ve vztazích pracovních i privátních. Získávají lehký pocit v těle a pohodu na duchu. Dokážou se otevřít intuici se záměrem nahlížet do svého vnitřního světa, umí se naladit na vnitřní klid a střed.

Základem úspěchu je vůle a uvědomění si sebe jako Zdroje.

Tělo je jediný majetek, který vlastníme do doby, než vykoná službu vnitřnímu potenciálu.

Jak se o tělo i vědomí staráš, tak ti bude sloužit. Životní komfort začíná v tobě!

S láskou, OK