Být sám sebou – sebeúcta

Jak praví motto našeho státu: „Pravda vítězí“.

Nebojte se být sami sebou, prohlubujte vztahy založené na Lásce.

Pomozte těm, kteří opravdu pomoc potřebují. Někdy stačí slovo od srdce, laskavé pohlazení.

V situacích jednejte vědomě, z pozice vnitřního klidu dosáhnete pomůžete a dosáhnete mnohem víc.

OK, 2018