CESTA MEDITACE

MEDITACE vede k hlubšímu spojení se sebou, vesmírem a přírodou. Celistvosti.

Každý člověk nese informace k tomuto SPOJENÍ ve svých buňkách, v DNA. Život má svůj rytmus, chceme-li být v souladu, je potřeba se naladit.

Tělo + vědomí je prostorem pro život, SRDCE motorem, MYSL nástrojem.

VELIKOST NÁS LIDÍ NENÍ TOLIK O TOM, CO JSME DOKÁZALI, ALE VÍCE O TOM, CO JSME ZACHOVALI NEBO OBNOVILI.

K tomu, aby ses rychle a účinně vyladil (a), pomůže nejjednodušší vždy přítomná pomůcka, dech. viz odkaz: VĚDOMÝ DECH.

Jsme energetické bytosti. V rámci evoluce se posunujeme od myšlení k cítění. Vědomí řídí náš život, ne mysl. Vědomí řídí tvůrčí síla, upozorňuje na blokády, kudy životní energie proudit nemůže, vytvoří situační překážky, abychom chtěli naslouchat vnitřnímu hlasu a vyššímu vedení, nadvědomí.

Příroda obsahuje moudrost Univerzálního vědomí. Matka Země nás přijala, abychom se podíleli na obnovu a tvoření Nové Země prostřednictvím sebepoznání. Člověk je zdroj moci míru a lásky.

Být si vědom své cesty znamená vědomě utvářet svoji cestu, při respektování přírodních zákonů. Během životně náročných lekcí prohlubujeme moudrost.

 

Meditace vedené moudrým Duchem otevírají meditujicího člověka mystériu, které dává poznat hloubku sebe a toho, co ho stvořilo.

Každý člověk i dítě je schopno meditace, není to nic jiného než ponoření se do sebe. Člověk, kteří se koncentruje na to, co dělá, je v podstatě v přípravné fázi na meditaci, které se říká koncentrace.

 

Navštěvujte své nitro, dodá vám to čerstvý vítr do plachet, ukotvíte se na cestě, obdržíte dobré navigační podmínky prostřednictvím intuice. Vhled či vize pomůže uvědomit si, kam směřovat svůj potenciál k cíli.

 

NEZÁVISLÝ DUCHOVNÍ ROZMĚR DĚLÁ ŽIVOT BOHATŠÍM a SMYSLUPLNĚJŠÍM. POMÁHÁ ČLOVĚKU VYZNAT SE VE SVĚTĚ ILUZÍ, ZLEPŠÍ ORIENTACI VE VZTAZÍCH I MYŠLENKÁCH, více se dozvíte v nově připravované knize „Moře života“

Rozvíjení duchovního chápání je součástí růstu, je jeden ze způsobů cesty k vnitřní rovnováze, fyzické odolnosti a duševnímu zdraví.

 

POJĎME SPOLUUTVÁŘET REALITU NOVÉ ZEMĚ ZALOŽENÉ NA LÁSCE A POROZUMĚNÍ, SOUNÁLEŽITOSTI I SKUTEČNÉM SOUCÍTĚNÍ.

OK, 2018