Co děláš pro sebe, děláš pro svoji rodinu i svět

Otec medicíny, antický lékař Hippokratés považoval lidský mozek za interpreta vědomí.

Jedna z nejlepších investic do svého bytí je péče o sebe. Tělo je jediný majetek, který vlastníš od narození do smrti. Jak se o něj staráš, tak ti bude sloužit.

Pohnout starými zažitými VZORCI, nechat je přirozeně odpadnout, strhat nežádoucí vazby, vyloučit závislosti dokážeš. Vědomí má schopnost inovovat, měnit realitu.

„Tělo je obalem Duše“. Sokratés

Tělesné buňky obsahují informační materiál. Prostřednictvím napojení na Zdroj dokážete být v propojení s intuicí, abyste dokázali inovativním způsobem utvářet svůj právě prožívaný stav a následně posunuli své ladění. Tím začnete přitahovat jiné situace i lidi. O nově nabytý stav po terapii je potřeba pečovat. Abyste si ho udrželi, doporučuji více chodit do přírody a vědomě dýchat.

Intuice, inteligence, inspirace, informace, inovace.

Vítejte uprostřed změn, kde společně vytváříme nové bytí na Planetě Zemi. Záměrem změn je posunout lidstvo k nalézání nových možností vedoucích ke kvalitě života s respektem k sobě a hlavně živému organismu Planety Země.

Před narozením jste obdrželi schopnosti, talenty a dary. Tím, jak se uvědomujete, postupně otevíráte moudré POTENCIÁLY potřebné pro přítomnou dobu. Mizí pouta starých omezení.

VLIV MYSLI na život má mnohem větší dopad než si dokážete představit. Zároveň je tu ještě něco mnohem většího a neomezeného, co dokáže ovlivnit realitu, VĚDOMÍ.

Jste daleko kreativnější, než si myslíte, když namísto hodnotící mysli, pustíte ke slovu srdce. Mám pocit, že se někdy příliš zaobíráme myšlenkami.

Pokud se chceš pohnout z místa, udělej to nejlepší ze svého života. Nikdo to za tebe nemůže udělat, protože za tvůj život a prožívání neseš zodpovědnost ty. Stejně tak nemůžeš chtít po ostatních, aby žili jako ty a dělali věci stejně. K jednomu cíli se dá dojít mnoha způsoby!

Spojení, propojení, napojení.

Výsledkem terapie či masáže zpravidla bývá znovunalezení LEHKOSTI BYTÍ a VNITŘNÍHO KLIDU. Transformací strachu nastává lepší orientace v životě, ve vztazích. Vnitřním VHLEDEM dochází k pochopení souvislostí toho, co vytvořilo problém, v lepším případě nalezneš řešení. Pokud řešení ještě není, změnou nastavení přijde samo. Nechej být to, co nemá řešení, prostě to tak je.

Umění přijímat a nesoudit, tomu říkám SOUCIT.

Váš průvodce vědomím, OK 2019