DECH

V tichu domova vnímám svůj dech.

Proudí tam, kde je mír a láska.

„Aha!“, říkám si. To dech vede můj život.