DĚTI v Terapeutické praxi

Má smysl vodit dítě na terapie a jak dlouho?

Do terapeutické praxe chodí děti, které už v raném věku ztratily kontakt sami se sebou vlivem traumat, která byla způsobena porodem, poporodní fází, chybami ve výchově. Prošly situacemi v rodině, ve školce či škole, které jejich logika nedokázala zpracovat, protože na to ještě nebyla zralá.

Ráda bych, aby byli rodiče trpěliví, jelikož teprve po roce návštěv můžeme hodnotit úspěšnost. Lidská psychika obsahuje mimo jiné neuronovou síť, jejíž spoje je potřeba trpělivě a jemně rozmotat, aby si dítě mohlo postupně utvořit novou funkční bázi. Za základ považujme stav bezpečí a důvěry. Zde je pak dítě schopno zdravě se vyvíjet a reagovat na podněty zvenku.

U dětí se jedná především o to, dostat je z módu strachů do důvěry. Dnešní děti nevěří v Dobro, protože se denně musí dívat na omyly svých rodičů, učitelů a jiných autorit.

Chcete po dítěti, aby věřilo ve vás, ale vy sami nevěříte v sebe?

Chcete po dítěti, aby ovládalo své emoce, ale vy sami se neumíte ovládat?

Chcete po dítěti, aby mělo úctu a vděk ke všemu, co mu dáváte, ale sami k sobě ani k dítěti ho nechováte?

Děti se učí nápodobou, načítají obrazy, které se odehrávají před jeho zraky, ať chcete nebo ne. Vy jste jeho předloha vzorců chování, které mu ukazujete svým jednáním denně. Opakování je matkou moudrosti. Pozor na to. Chování je výsledek myšlenkového emočního života vypěstovaného v raném dětství. To, co si načetlo dítě z vás, přenáší do reality, se kterou pak vy musíte bojovat. Bojujete, ale nevyhráváte. A to jenom proto, že my všichni jsme uvěřili při porodu, že život je boj.

Vzácně se mezi námi vyskytují děti, které si nenechají vzít původní předlohu Lásky, se kterou se narodily. Ty ukazují směr jeho okolí. Učme se lásce od nich.

Rodiče, i vy jste byli dětmi! Vraťte se k původní předloze Lásky. Vzpomeňte na to, jaké to bylo, vraťte do původního stavu bezelstnosti, důvěry, nevinnosti, se kterou děti přistupují k životu až do puberty. Čtěte znovu pohádky, hrajte si bez potřeby bojovat nebo někomu ukazovat jak jste dobří a výkonní. Prostě jen tak si hrajte, tvořte bez zábran, ukažte svou kreativní sílu a tu pak přeneste do svých emocí a myšlení. Sami sobě a generacím po vás ukažte směr jednoduchosti a přirozenosti, kterou tento svět potřebuje, aby se vymanil se složitosti a spletitosti, kterou nevytvořil nikdo jiný než vy sami.

Záměrem hry a kreativního tvoření je dostat se do bodu nula čili zbavit se pocitu nepřijetí a strachu, cítit se znovu volní.

Přijďte spolu s dětmi do oázy klidu Terapeutického studia načerpat inspirace pro váš společný život.

Když se narovná psychika jedince žijícího v rodině či společnosti, může to znamenat drobný, ale podstatný posun v rodině i kolektivním vědomí společnosti.

Zákon rezonance, akce – reakce. Kde je svoboda, tam žije Láska. Rezonujme radostně.

S láskou Oldřiška 2020