Existují lepší a horší časy? Aneb autoterapie

Jednomu z mých klientů jsem letos napsala blahopřání: „Přeji pohodové adventní dny“.

Přišla od něj odpověď: „Momentálně máme s partnerkou velkou krizi a o vánoční pohodě se nedá mluvit“.

Odpověděla jsem mu: Nejsou lepší a horší časy, jsou úhly pohledu odpovídající stavu tvých myšlenek a emocí.

Tomu, co prožíváš a čemu říkáš horší čas je úhel pohledu odpovídající tvému vnitřnímu nastavení.

 

Ty horší časy už proběhly, jinak by nemohl nastat rozpad vztahu. Ten je totiž už fyzickým výsledkem.

Vztah s pevnými základy se nikdy nemůže rozpadnout, protože ho drží pohromady pevné základy. Strachy a iluze (představy a předsudky) žádný vztah neudrží.

Myšlenky, iluze a strach jsou jako prach a písek. Na tomto materiálu nelze ustát žádný vítr ani bouři. Pravdivost a Láska vůči sobě samému jsou pilíři, se kterými můžeme zakládat trvalé vztahy.

Pokud chceš lepší čas, tak ten je už teď.

Ona totiž krize ani trápení neexistuje, je to iluze. Iluze vytváří mysl. Víš, proč je většina mužů v koncích? Protože žijí ve vězení vlastní hlavy. Jsou živeni myšlenkami, namísto citu.

Když sestoupíš z mysli do vědomí, iluze se rozpustí jako sněhuláci na sluníčku. Vězení vyměníš za svobodný prostor, ve kterém můžeš něco změnit, tím se změní tvá chemie. Chemie tvého vnitřního nastavení přitahuje v životě situace a lidi odpovídající frekvence.

Na krizi (právě probíhající období) se můžeš podívat jako na příležitost udělat z času, který teď žiješ za ten nejlepší ve svém životě, co tě mohlo potkat. Doba, kdy nežiješ ve vztahu, ti může být momentálně i nakonec tou nejlepší přítelkyní a partnerkou.

Víš co? NAVRHUJI AUTOTERAPII

Udělej sám se sebou dohodu. Můžeš ji nazvat jako „Smlouva o Dílo“.

Dej to na papír a hlídej její plnění!

Předmět dohody by mohl být: Vytvoření nejlepší novoroční pohody mého života.

Pak pouvažuj, kteří spolupracovníci by ti měli pomáhat tento předmět tvořit:

Za spolupracovníky si můžeš zvolit aspekty:

Láska, Radost, Důvěra a další, jejichž potenciál nejlépe odpovídá předmětu (záměru).

Abys to uvedl do hmotné reality, je potřeba do dalšího odstavce smlouvy uvést:

Místo a způsob provedení. Neznám tě natolik, abych ti mohla napsat příklady „na tělo“. Uvádím zde jaké způsoby realizace volím já pro názornost. Doplň si vlastní aktivity.

Přítelkyně (přítel či spolupracovník) v tvém nitru obdrží úkoly k plnění:

LÁSKA: Navštívím lidi, o kterých vím, že by o mou přítomnost stáli a já na ně v posledních měsících i letech zapomněl (a).

RADOST má za úkol hrát na klavír a tancovat.

DŮVĚRA vymaže z mé hlavy staré vzorce myšlení, abych si víc věřil (a).

Spolupracující síla ve mně, která tvoří ŠTĚSTÍ má za úkol chodit každý den do přírody. Zde odložím rituálně vše, co mi brání prožívat štěstí. Tím, vytvořím v sobě prostor pro štěstí.

Zapiš si i rizika plnění smlouvy: mohou se totiž dostavit nežádoucí vlivy, proti kterým se lze pojistit.

Mezi nežádoucí vlivy patří: strach, nezdar, zášť, hněv, bezmoc a zlost.

Pojistka: můžeš zde uvést, že mohou přijít taky, za jistých podmínek: když se dotknou dveří tvého srdce, ať si laskavě sundají masky. Pohlídej, jestli opravdu masky sundávají. To dokážeš vnitřním zrakem.

Jediné, proti čemu se nepojistíš, je smrt. Co ale můžeš je, prožívat už nyní to nejlepší období tvého života. Už se konečně přestaň bát!

Termín plnění: leden 2019, prodloužení: možné

Smlouva je variabilní, změna je možná vždy, neboť není dogmatická, žijeme v době, kdy je potřeba mít pružného Ducha, tudíž je dovoleno tvořit dodatky ke smlouvě. Sám pro sebe písemně, pro lepší a vědomý přehled.

Kdo nebo co rozhoduje o ukončení platnosti či porušení smlouvy?

O tom, co se ve tvém životě děje, rozhoduješ jen ty. Ty sám jsi tvůrcem, máš svá práva, v tobě je  občan i soudce. Zároveň jsi i tím, co se dokáže povznést nad to všechno.

Základem všeho je, že se od teď nbudeš k bývalé přítelkyni chovat laskavě a slušně, přestože tě ovládají emoce. Emoce, které ovládneš ti dají sílu, o které jsi ani netušil. Když používáš destruktivní slova a emoce, bouráš tím sám sebe.

Pokud se chceš znovu postavit na nohy, přestaň obviňovat svět a lidi kolem sebe. Když obviňuješ, vidím tě jako vězně a soudce. Pokud chceš být šťastný, uvolni se z vlastního sevření, nauč se používat sám sebe (vnitřní sílu) jinak.

Celým procesem ať tě provází bezpodmínečná Láska a vědomá myšlenka:

JSEM INTELIGENTNÍ ČLOVĚK HODNÝ LÁSKY ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.

OK, 2018