HRDOST

V kolektivním vědomí národa ČECH I MORAVY bychom měli podporovat HRDOST.
Jsem hrdá na moji minulost: start profesní kariéry, coby učitelka v duchu pokračování učení J. A. Komenského: ŠKOLA HROU.

Při současných přednáškách mi pomáhá didaktický přístup, umění předávat.

Letos je to 30 let od mé maturity, a současně období, kdy maturuje i moje druhá dcera.

Když se mě dcery zeptaly, jak jsem mohla vychovat 3 děti, že je to náročné, když kolem sebe vidí kolizní situace mezi rodiči a dětmi volné nebo autoritativní výchovy, sdělila jsem jim, že mi ze všeho nejvíc pomáhala: LÁSKA a PŘÍTOMNOST spolu s kreativní a intuitivní psychologií.

Hranice ve spojení s podmíněnou Láskou a svobodný prostor s bezpodmínečnou Láskou, to vše provázelo výchovu dětí vlastních i těch, které mi byly přechodně svěřeny do péče.
Když jsem se cítila vyčerpaná, pomohla mi DŮVĚRA ve Vyšší Přítomnost a pomoc. Nejednou jsem žádala anděle strážné o podporu.
Uvědomuji si, že nejsem ředitelka vesmíru, tudíž nenesu zodpovědnost za všechno a za všechny.
Za hodně důležitý považuji i ZÁMĚR, se kterým děti vychováváme.

foto: SLIB UČITELŮ NA BRNĚNSKÉ NOVÉ RADNICI 1989
OK, 2019