INSTRUKTÁŽ pro cestu do meditace

PŘÍPRAVA

dostatečný pitný režim: voda je informační nosič

lehká strava

pohodlný oděv

prostředí (klid, svíčky, vonné tyčinky, kameny, posvátné předměty)

tanec nebo jiný pohyb (energetické cvičení)

zpěv

OČISTA

Voda (koupel, popíjení)

Vykuřovadlo

očistný kruh (sůl, kameny v zemi)

zpěv, mantry

odreagování mysli (vizualizace)

VĚDOMÝ DECH (například: nádech – zadržení dechu – výdech)

PŘED VSTUPEM DO MEDITACE

uzemnění

rozjímání, koncentrace

STANOVENÍ ZÁMĚRU! Jinými slovy předat žádost: modlitbou či prosbou (průvodcům, spirituálním či zemským silám, síle přírody či živlům) čemu člověk věří

Spojení sami se sebou: s Vyšším (nadvědomí) a vnitřním JÁ (vlastní střed)

VĚDOMÝ DECH, pozorování vnitřního světa, prohlubování dechu

MEDITACE

Dech se ztiší, nastupuje vnitřní klid, pozornost tělu se rozplynula do rozšířeného vědomí.

Vnímáme vnitřní vedení a hlas, necháme se vést, pozorujeme bez hodnocení

VYSTOUPENÍ Z MEDITACE

Necháme se vést, ukotvujeme Světlo a výslednou hodnotu prožitků

Zvědomujeme jednotlivé části těla

Zapíšeme si případná poselství z meditace

poděkování

uzemnění                                                         

Existuje mnoho cest a podob meditace. S láskou OK, 2019