KLASICKÁ – ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA?

Roky pracuji s tělem a psychikou v roli masérky a terapeutky. Opírám se o životní moudrost, disponuji léčivou silou, ale neléčím. Léčí vědomí ošetřovaného.

Zjistila jsem, že všechny potíže či nemoci v těle nemusí mít duchovní příčinu.

Někdy jde o pouhou mechaniku nebo přítomnost bakterií, virů či parazitů, se kterými si tělo neumí samo poradit.

Neodsuzujme tolik klasickou medicínu, je taky užitečná. V mé praxi jsou skvělí zdravotníci, se kterými se podporujeme navzájem. Klasická medicína dokáže na fyzické úrovni ověřit, co by mohlo být příčinou poruch a navrhnout možné rehabilitační či jiné řešení. Alternativní medicína umí vypátrat souvislosti již vzniklé nemoci, psychického či fyzického omezení a ty mnohdy účinně odstranit na jemněhmotné úrovni.

Tělo je biologický materiál.

Klasický přístup umožní tělu uzdravení, pokud je s pacientem a jeho potřebami jednáno citlivě, dokážou-li lékaři naslouchat duši. Alternativní přístup nedokáže řešit tělo chirurgicky, za to, ale umí aplikovat mentální způsoby operací navozující změnu v podvědomí, která zapříčiní fyzické uzdravení (těla).

Každá medicína je přínosná tam, kde je člověk schopen spolupracovat, vnímat potřeby svého těla a duše. Ani léčitel ani lékař není 100% vševěd. Toho vševěda máme všichni v sobě, je potřeba mu naslouchat a věnovat se tomu v činech.

Tělo umožňuje člověku, jeho vědomí, mít přechodný domov.

„Čiňte tělu dobře, aby se Duše, která v něm sídlí, cítila dobře.“ Tereza z Avily. Jinými slovy, vědomí v těle. Dělat tělu dobře je míněno, žít v souladu s fyzickými, psychickými a spirituálními potřebami. Přemíra všeho jako například: jídla a pití nebo aktivit jako je práce, sport, meditace nemusí být přínosné, stejně jako trvalá bolest a její potlačování léky. Léky by se měly používat jen přechodně než se vyřeší příčina.

Vědomí je božský materiál. V prsní kosti se nachází tzv. božská matrice. Kosterní soustava je považována mystiky a léčitely za duchovní tělo.

Spirituální vývoj, projev a růst, který se během lidského života děje, nemusí nutně provázet jen potíže a bolesti. Učení se životu může přinášet spokojenost a radost. Duchovní růst není povinný, ale školou života projít musíme, dokud jsme v těle. I zde platí svobodná vůle.

Když máte z toho, co děláte upřímnou radost a spokojenost, pak jste ve svém žití v souladu. Stav fyzického i duševního těla vám dává dostatek impulsů najevo.

I přes možné trvající omezení s radostí konstatuji, že ne všechno je věčné. Období, události, situace, lidi, bolest, omezení jakéhokoli původu zde na Zemi věčné není. Jen paměť, ale i s tou se dá pracovat.

Považuji za důležité občas přezkoumat stav těla i nitra, abyste se věděli, co můžete udělat pro zlepšení kvality života. Zda klasickým nebo alternativním způsobem je na vás. Jsem pro obě možnosti. Jedna doplňuje druhou.

Někdy jsou největšími parazity myšlenky, to už víme. Nepodceňujte přítomnost nežádoucích mikroorganismů v těle a proveďte čistící kůru, pokud o sobě víte, že jste úzkostlivý typ, pracujte se svými strachy a nenechte je přejít v deprese a už vůbec ne, je potlačovat léky. Trpíte-li dlouholetými bolestmi pohybového aparátu, najděte si čas na rehabilitaci, tělo má úžasné regenerační schopnosti.

Pomocí energo-informační medicíny podporuji u klientů procesy pro účinnou duševní hygienu a regeneraci tkání, orgánů, aj. částí těla.

Záměrem je, umožnit vaší psychice a tělu klidné prožívání a cítit se lehce i zdravě.

Vnímání fyzické reality se mění dle toho, jak se cítíte.

Člověk se v duševní, fyzické i spirituální pohodě dokáže lépe orientovat v životě a přiměřeně reagovat na výzvy.

OK 2020