Klienti mne inspirují

Vaše příběhy mne inspirují.

Terapeutická Duše ve mně se projevuje vždy, kde je potřeba. Mezi mé klienty patří i lidi, se kterými se potkávám na ulici nebo v kruhu přátel.

V poslední době se ke mně dostaly zprávy, jako nepřímé volání o pomoc. Mnoho žen se cítilo bolavých, plačtivých, provázely je různé emoce. Ne všechny měly sílu s tím pracovat, ne všechny věděly jak a nebo se rozhodly to jen pozorovat, odpočívat a nechat dít proces přeměny. 

Z písemných i ústních výpovědí bylo zřejmé, že se dějí procesy, kterým nelze hned porozumět, resp. které hlava nebere.

Změny v planetární soustavě mají přímý vliv na vibraci planety Země a její frekvenční stav. Atmosférické tlaky se projevují v kolísání nálad lidí a v tom, jak se právě cítí. Pokud není v psychice něco úplně v pořádku, projevuje se to i na fyzickém stavu a naopak.

Jestliže ke mně klient z nějakých důvodů nemůže přijít na terapii, je na řadě písemné nebo telefonické sdílení.

Dovoluji si uveřejnit poslední psaní klientce, možná se v tom najdete i vy? (Z důvodů ochrany osobních údajů neuvádím, komu byl tento dopis adresován).

Milá klientko,

z terapeutického pohledu je zřejmé, že jsou v tobě nezpracovaná témata v oblasti MUŽ, emoce: zloba, zlost, hněv.
Emoce vypovídají něco o stavu našeho nitra.
Tyto emoce vznikají zpravidla na základě: zranění, křivd, bolesti, ublížení ze strany mužů a strachu.

Jsi velice vlídná, milá, přístupná, laskavá a obětavá žena, kterou muži zneužili svým nevědomým chováním.

Když jsi mi vyprávěla o tom, co se ti stalo, slyšela jsem stížnosti na tvého otce, bratra, manžela, syna a milence. Všichni jsou to muži.
Téma muž sebou nese jangovou energii, silnou, někdy neoblomnou až krutou.

ŽENA se této energii ztěží dokáže ubránit, pokud není sama sebou, resp. vztahem sama k sobě jistá, zákonitě jí chybí láska a naplnění.

Pokud se jí nedostává vnitřní podpory od sebe sama (vnitřní ženy i muže), propadá do smutku a beznaděje.

Doporučuji jít do sebe, vyléčit vnitřní zranění, přetransformovat emoci zlosti.
Nenávist sama k sobě rozpustíš tím, že k sobě znovu najdeš cestu, kde vládne porozumění a odpuštění,  láska a mír, radost a důvěra.
Místo sama v sobě, kde jsi opravdu sama sebou, toto všechno obsahuje. Buď sobě oporou, vejdi do nitra, oslov moudré síly v sobě, dovol si být mocnou a schopnou přeměny.

Je několik cest a metod, jak toho můžeš docílit.

Všichni jsme na cestě vzestupu spolu s planetou Zemí, nás všechny se dotýká proces transformace.

Tento proces nám pomáhá uvnitřnit se, najít v sobě Zdroj síly a radosti a také znovu uchopit svoji moc, kterou jsme kdysi ztratili a tím je čiré VĚDOMÍ LÁSKY.

Nepříjemné pocity a stavy, které už nedokáže pojmenovat a vyléčit klasická medicína jsou projevy našich vnitřních JÁ a soustavy těl, které naše bytí obsahuje.

Doporučuji navštěvovat své nitro, pozorovat tyto procesy, dopřát sobě čas a prostor pro duševní hygienu, léčení a klid, popřípadě účinnou terapii sám sobě

nebo pod vedením zkušeného terapeuta. S úctou Oldřiška

 

Na adresu mužů chci dodat, že mnoho z nich, které ve svém životě potkávám, na sobě vědomě pracují, překvapuje mne jejich moudrost, dokážou jednat z intuice a dokonce rozlišit, kam příliš cpou hlavu, namísto aby uvažovali srdcem. Dříve bylo považováno za slabost dělat věci a žít srdcem, dnes už víme, že síla, která tvoří nezapomenutelné okamžiky a věci, proudí právě ze srdce!

OK, 2018