MENTÁLNÍ RAKOVINA

V rámci uvědomování si tělesných i fyzických potřeb začali lidé věnovat větší pozornost tělu a péči o něj, jen ne všichni věnují pozornost myšlenkám.

Nízkovibrační myšlenky způsobují, že se necítíme dobře a pokud se těmi stejnými zabýváme každý den, mohou způsobit dokonce onemocnění rakovinou nebo jinými obtížně léčitelnými nemocemi. Rakovina na fyzické úrovni už je jen důsledek toho, co se odehrávalo na psychické úrovni. Toto onemocnění je způsobeno nedostatkem lásky k sobě.

Pokud jste už onemocněli rakovinou, doporučuji na nefyzické úrovni rozmotávat klubko destruktivních vláken, jako jeden z mnoha prostředků, jak zlikvidovat nádor. Současně vyhledejte v nabídce klasické i alternativní medicíny, co vás intuitivně osloví. Měli byste vědět, že přestože se stav někdy přechodně zhorší, neznamená to konec, nýbrž vrchol, kdy se stav nemoci mění do stavu zdraví. Pozorujte tento proces. Není třeba to vzdávat. A pokud se vyskytnou komplikace, není třeba jim dávat takovou moc, abyste se odchýlili od vlastní cesty. Vytrvejte na cestě k celistvosti. Vedlejším projevem je uzdravení.

Patříte-li ke zdravým jedincům, prevence je na místě vždy.

Miluji procházky lesem, když se cítím být přetížená prací nebo myšlenkami, někdy také přebytkem smyslových podnětů.

Les považuji za chrám a stromy jako spojence i přátele zároveň. Umí naslouchat, jsou propojeni stejným vědomím jako my, lidé. Ráda se stromy komunikuji. U vstupu do lesa vcházím do spojení s jeho strážci, zpravidla se vyskytují mezi prvními stromy na okraji lesa, dále se pozdravím s bytostmi, které pečují o les a s Duchem prostoru. Procházka pro mě znamená něco jako rituál a meditaci v jednom. Seznámím absolutní přítomnost chrámu lesa s tím, co mám na srdci. Vyslovím záměr, s čím přicházím. Záměr často provází přání. Tentokrát jsem požádala les, jestli by mi pomohl uvolnit se od starostí: „Duchu prostoru, žádám tě o pomoc. Očisti mě od myšlenek, prosím o podporu, uvolnění a regeneraci.“ Zjistila jsem, že k uvolnění a regeneraci dochází, aniž bych o to žádala. Ale v žádosti o pomoc už jde o něco navíc. Ne vždy dokážu pojmenovat, co se v psychickém světě děje, když se ocitám v zajetí myšlenek nebo emocí. Během krátké doby došlo v mé blízkosti k více událostem a situacím, které už se mi nedařilo vybalancovat. Což mě vedlo k horečnatému přemýšlení.

Myšlenkám buď velmi často nevěnujeme pozornost, nebo s nimi bojujeme. Aniž bychom si to uvědomovali, přílišným přemýšlením a přemítáním dojde k přetížení.

Během cesty lesem jsem věnovala pozornost dechu. Jakmile jsem se uvolnila, zaposlouchala se do zpěvu ptáků a šumění lesa, nastal citelný ozdravný účinek. Asi v půli procházky slyším hlas intuice: „Duch si k tobě hledá cestu“. Překvapilo mě, že nejen my lidé si hledáme cestu k Bohu, ono to může být i naopak. Zpozornila jsem a čekala během chůze, co se bude dít dál. Přišla myšlenka:

„Miluj své myšlenky!“.

Hlas jsem poslechla a hned začala s praktikováním. Obejmula jsem v představě všechny své myšlenky spolu s vyslovením afirmace.

Podporující afirmace:

„Miluji svou mysl a všechny myšlenky, ať jsou kdekoliv.

Obaluji mysl Láskou. Láskou všechny myšlenky prostupuji.“

Chvíli po vyslovení afirmace spousta myšlenek zmizela. Viděla jsem prostor a cítila se láskyplně.

Na frekvenci Lásky se totiž udrží jen málo myšlenek. Nízko vibrační myšlenky ve vyšších frekvencích mizí.

Jsme obklopeni myšlenkovým polem. Frekvenční výše našeho vědomí určuje, jaký typ myšlenek do svého pole přitahujeme.

Zůstávejte na vlnách Lásky. Vlny mohou být někdy bouřlivé, nebojte se jich, neboť po každé bouři přijde klid.

OK 2021