Mimořádné děti

Děti s otevřeným vědomím

Existují děti, které se rodí do fyzické reality se záměrem bořit omezení lidem, kteří jsou naučeni řídit svůj život převážně rozumem a myslet si, že pravda vychází z mysli.

Setkání s takovým dítětem je požehnání. S jedním takovým jsem se setkala v mé praxi. Chlapec jeví známky nesoustředěnosti. Každý člověk bojuje s nějakým odvětvím, které ho opravdu nebaví. Většinou je to proto, že má nadání a vlohy rozporuplná s tím, co se po nás chce. Vybral si být člověkem, který umí vše, na co sáhne, tedy ten, který umí. Řemeslně zruční lidé bývají široce zaměření, jejich kreativita nebere konce, fantazii dokážou vtisknout do hmoty.

Žít s otevřeným vědomím ve fyzické realitě, je pro takové děti velice zatěžující. Každá myšlenka byť nevyslovená, je energie, kterou tyto děti cítí. Dokážete si představit, v jakém zmatku se takové děti nachází? Proto se častěji uzavírají do vnitřního světa, jelikož by myšlenkový chaos svého okolí neustály. Uprostřed myšlenkového pole neví, čeho se mají chytit. A co teprve když se na ně valí povely, příkazy a úkoly ve škole i doma?

Otevřené vědomí potřebuje prostor, více klidu, ticho a podporu bez nátlaku s trpělivostí. Dávat jen tolik podnětů, kolik zvládnou, aby se mohly soustředit. Více važte myšlenky, které produkujete, nezahlcujte dítě úkoly a povely, spíše volte priority a postupně směřujte k vedlejším úkolům. Učte dítě systematičnosti, krok za krokem.

Mluvte k dítěti s otevřeným vědomí z očí do očí, soustředěně a jen to podstatné. V takovém prostředí je schopno žít a zvládat fyzickou realitu, aniž by se muselo utíkat do nemoci nebo se vzdalovat z fyzické reality.

Smiřte se s tím, že nebude fungovat na tabulkový výkon, nýbrž na přesnost. Sportovní či kreativní volnočasové aktivity by měly odpovídat jeho výbavě, tedy žádné přehnané nároky na tempo a rozsah.

Každé druhé dítě, mladší 10 let je schopné vnímat fyzickou realitu ne z pohledu mysli a rozumu, nýbrž ze srdce a vědomí jako celku. Nemá vytvořená rozumová schémata a neuronová spojení jako my, dospělí. Nemůžete chtít, aby mysleli jako vy. Ony si teprve vytváří cestu k mysli, úplně jiným způsobem než minulé generace. Cestu, kde nechybí cit a povědomí o tom, odkud přišli a kým jsou.

OK, 2019