MYŠLENKOVÝ OMYL (Mindf*uck) o vnější moci

Neexistuje žádná moc mimo tebe – vše je v tobě!

Zdroj: Renate de Graaff „Es gibt keine externe Macht – Alles ist in dir!“

V existenci lidstva se vyskytuje Mindf*ck (myšlenkový omyl) o vnější moci. Tato idea podporuje pocity viny a znemožňuje vlastní zodpovědnost.

Pravdivé je: Nic nepřichází zvenčí.

Vytváříš tvůj život na základě osobních přesvědčení.

Neexistuje vnější moc, která by ti plnila přání.

Ty jsi tím přáním. Celý Vesmír je prosycený myšlenkovou substancí. Vše živé a tzv. věci se sestávají z této myšlenkové substance. Moderní fyzika se nazývá Kvantové pole. Tato PRA-substance reaguje na tvůj kmitočet, který vytváříš na základě vzorců víry. Tyto vzorce vypovídají o tvém způsobu myšlení a pocitům.

Když máš přání, tak musíš žít tak, jakoby se toto přání už naplnilo. Ty sama /sám svým přesvědčením naplňuješ přání. Neutrální Pra-substance vždy čeká na tvůj pokyn, aby se mohlo uskutečnit to, co chceš. Sama o sobě nemůže tato substance dělat nic. Je k tomu potřeba tebe a tvé přesvědčení, pak se to může projevit v přítomnosti. To je trik manifestace prostředků „Zákona přitažlivosti“.

„Neexistuje žádná vnější moc, která by tě udržovala v trápení.“

Nemoci, negativní osud jako cesta učení se zdokonalení jsou iritující domněnky.

Kdo určil, že to tak je? Někdo v dávné době temna tuto myšlenku vyslovil. A jestli jsi tomu bez prozkoumání uvěřil /a, tak se tomu tvůj život odpovídajícím způsobem přizpůsobuje a tak budeš muset neustále procházet těžkými zkušenostmi.

Co když je tomu ale jinak? Když už jsi tady na Zemi, co kdyby sis mohl/a užívat svého nádherného Já v překrásném světě? Fokus na tuto novou ideu vyvolá nové prožitky. Jelikož energie následuje pozornost, jinými slovy: tvá přesvědčení o tom rozhodují.

Jsou okolnosti, které nejsou tak radostné. Bezesporu, ale ty rozhodneš, jestli se jimi budeš trápit. Je na tobě, abys to zlomil/a nebo abys to vzal/a jako šanci to změnit.

„Neexistuje žádná vnější moc, která by tě chtěla negativně ovlivňovat.“

Například víra v neštěstí Pátek 13. nebo černá kočka skočí do cesty, potřebuje nejdříve člověka, který tuto myšlenku akceptuje (vezme za svou), uvěří v to a tím energii „neštěstí“ uvede do reality. Také zde: neštěstí se může stát reálným, pokud se lidé s tímto konceptem identifikují a věří na to.

Také staré ideje o démonech jsou prakticky jen výkladem negativních součástí osobností. Démon je pohodlný koncept, aby se nepříjemné ideje mohly svést na vnější „Moc Ducha“. Prakticky to prospěšné není. Vyvolává to jen strachy a bezmoc. Ve skutečnosti jsi to ty sama /sám můžeš s tím něco udělat, skrze poznání to změníš.

Ideje, že existuje vnější démon nebo dávat lidem za vinu tvé neštěstí je jen zbavování se vlastní zodpovědnosti. Ospravedlňování za tvé negativní chování, za které nechceš převzít zodpovědnost. Jsi za své pocity, tvé myšlení a tvé jednání zodpovědná/ý, nikdo jiný! Když už je toho na tebe moc, tak prostě jednou na nic nemysli. Svět se bez toho obejde – vrátí se ti vnitřní klid.

Jsi šéf ve tvé hlavě!

Jediná osoba, která může něco změnit, jsi ty. Prozkoumej, jak své názory a pohledy, tak  koncepty a přesvědčení v tobě.

Neexistuje žádná vnější moc, která by rozhodovala o tvém osudu.

Ty sis vybral/a své nastavení. Okolnosti, do kterých ses narodil/a slouží k tomu, abys znovu poznal/a svoji moc.

Člověk je energetická centrála a hledá rozšíření jeho hranic a vyjádření. Člověk je také myšlenková centrála a výrobce běžných myšlenek. Smyslem tvé Přítomnosti je spět k seberozvoji a narovnání (vylepšení).

Svým myšlením se utváříš. Tvůj úkol zde na Zemi mimo jiné je, kultivovat myšlení, abys pochopil/a, že tvůrcem okolností jsi ty.

První stupeň osvícení

se může uskutečnit, jestliže souhlasíš s tím, že zjevný svět je přesný otisk tvého vnitřního stavu. Toto poznání v tobě iniciuje (otevře) úplně nové vyhlídky.

To, co si myslíš a cítíš, tvá přesvědčení jsou holografický (vlastní) obraz tvého reálného světa.

Druhý stupeň osvícení

se zažehne, jakmile poznáš tuto myšlenkovou substanci v Jednotě. Tato Pra-mysl tě jako člověka vytvořila zcela dobře. Toto poznání vyhubí najednou každý nedostatek (vady) ve tvém životě. Ale tato PRA-mysl není žádná vnější moc. To jsi ty, v akci. Je to životní síla, která v tobě žije a schopnost vnímat samu /sám sebe jako osobu s vlastním Vědomím.

Tvá Rena

www.allerbestes-leben.org

Přeložila: Oldřiška Kališová, 2019