Od mysli do meditace

POSELSTVÍ na cestu pro vás:

„Každá meditace je bezpečná cesta, jak poznat své nitro z blízka. Není se čeho obávat, protože tvé nitro je chráněno energií lásky a světla, která vytvořila vše, co se ukrývá uvnitř tebe.“

Lidská mysl produkuje MENTÁLNÍ ENERGII, má vliv na celý SYSTÉM.

Pouhé přemýšlení ne vždy přináší užitek. Mnoho myšlenek vzniká a zaniká, aniž bychom jim věnovali vědomou pozornost. Myšlenky mají vlastnost laserového paprsku, jsou schopny působit do neomezené vzdálenosti.

Jaké mohou být důsledky plýtvání mentální energií? Úbytek ŽIVOTNÍ SÍLY, ztráta SMYSLU ŽIVOTA, zmatek, chaos, dezorientovanost, nedostatek tvůrčí síly, nechuť do života, zvláště při přehrávání nevhodných myšlenek. Z toho narůstá stres, trápení pak přerůstá v utrpení. Toto zlo si lidé způsobují sami tím, že opomínají pečovat o svoji MYSL.

Co dělat, když se cítíš unaven (a), vyčerpaný (á) či jinak přetížený (á)? Je nutné přiznat si svůj stav a zapracovat na ODREAGOVÁNÍ MYSLI. Základem PRÁCE S ENERGIÍ mysli je vědomá pozornost dechu. DECH dává SVOBODU, usměrní tok myšlenek nebo člověka od myšlenek úplně osvobodí.

Co budeš dělat bez myšlenek? Zde je snadná odpověď: „NIC!“ Dovol si někdy nedělat nic. Právě toto je chvíle, kdy vytváříš prostor pro smysluplné, kreativní, inovativní myšlenky a zároveň pro své tělo. Očistou mysli se OBNOVUJEŠ a otevíráš pro SKUTEČNOST bez omylů a propadů.

Instrukce pro vstup do vnitřního světa:

Nyní si představ místo, které miluješ, místo, kde si přeješ být, místo, kterému důvěřuješ.

Každým pomalým NÁDECHEM a VÝDECHEM, KROK ZA KROKEM, se ponořuj. Pozoruj, co se v tobě děje, kam tě to vede. Nechej se vést svým nadvědomím a moudrým průvodcem uvnitř sebe. On ví, kam tě má vést. Po cestě můžeš vnímat stíny, světlo, barvy, zvuky, krajinu, jeskyně, les, cokoli, co existuje také ve světě vnějším.

Během cesty nitrem se dozvíš mnoho, může se ti dostat ponaučení, instrukcí, ale také uzdravení.

Dobře POZORUJ a NASLOUCHEJ. Nespěchej, není kam. Než začneš, oznam svým průvodcům i Vyššímu nebo vnitřnímu JÁ (nadvědomí), co se chystáš udělat. Žádej o spojení, propojení, vedení, přítomnost a pomoc.

Pokud cítíš potřebu z meditace vystoupit, ujisti se, že je na to ten správný okamžik. Ptej se, zda můžeš z meditace bezpečně vystoupit, popřípadě co pro sebe můžeš ještě udělat. Někdy ještě obdržíš informace na cestu. Doporučuji si je zaznamenat.

OK, 2019