písemný záznam z přednášky Brno březen 2019

Vítejte v Moři života!

Jmenuji se Oldřiška, pocházím z Brna. Mé rodové kořeny jsou rozprostřeny na Moravě i v Rakousku.

Hledání, cesta k profesi, dráha:

Po studiu pedagogiky a základů psychologie se zaměřením na hudbu pro děti předškolního věku následovalo další intenzivní celoživotní vzdělávání pro masérsko terapeutickou praxi, které trvá i dnes.

Po roce 2000 nastal osudový zlom, který zapříčinil postupné rozpomenutí se na to, kdo jsem, proč tady jsem a postupné přesměrování.

Od roku 2010 se mne hluboce dotýká intenzivní transformace na planetě Zemi. Jako empatický jedinec s entuziasmem a vnímáním energií je mé prožívání citlivé a hlubší než se děje u běžných lidí. Každý člověk tuto transformaci prožívá vědomě i nevědomě, dříve nebo později. Uvědomila jsem si původní úkol, pro který zde jsem, snažím se ho naplňovat kolektivně i individuálně.

Během mého hledání, propadů a transformace, jsem si uvědomila, že to jaká jsem, se svými potenciály je můj Dar Zemi.

Můj příběh autorky aneb kde a za jakých okolností moje druhá kniha MOŘE ŽIVOTA vznikala, si můžete přečíst v závěru knihy.

Jak a kde kniha vznikala?

V srdci rakouského Národního parku Hohe Tauern oblast Salcburk údolí Gastein.

Fotografie z Alp vás přenesou do údolí Gastein jádra Národního parku i jeho okolní zóny.

V čistém prostředí přírody jste schopni se naladit na absolutní Přítomnost ve vás i okolí.

 

Nyní se seznamte s významem VĚDOMÉHO DECHU a Příběhem Planety Země viz. kapitola v úvodu knihy.

Dech je to, co spojuje člověka se životem. Dech prováděný vědomě koncentruje vaši pozornost do středu sebe samých, tedy každé buňky v těle. Tím uspořádáváte interní systém tak, aby fungoval jak má. Každá buňka ví, co dělat. Pozorností si připomenete vnitřní řád. Konkrétně to znamená, že z nemocných buněk se stávají buňky životaschopnější. Když dáte tělu vědomou pozornost, začnou se upravovat funkce tak, aby odpovídaly původnímu nastavení, kterým je stav zvaný ZDRAVÍ. Přibližujete se původnímu nastavení nejen buněk, ale celého systému.

Měli byste vědět, že dech je nástroj Ducha, který obnovuje všechny systémy ve vašem bytí, tedy nejen fyzický, ale i mentální a emoční. Ano, tak jednoduché to je. Tento fakt je možná pro ty, kteří se snažili zdraví obnovit pomocí léků a jiných stravovacích návyků, nepochopitelný, ale je to tak.

Praktikování dechu je nutné provádět každý den, v případě nemoci několikrát za den.

PROCES OBNOVY buněk do původního stavu je možný, stejně jako regenerace poškozených tkání.

Narušené prostředí ve vašem těle lze obnovit, jen si potřebujete najít dostatek času pro odpočinek a klid. Vědomou pozorností tělu i nitru a také to chce trpělivost.

VODA

je účinný lék. Věnujte pitnému režimu stejnou důležitost jako pravidelné očistě těla. Najděte si vlastní způsob.

Nepřirozené chemické prostředí korigovat. To, že začnete praktikovat vědomý dech, vás nezavazuje k tomu, abyste okamžitě odstranili dosavadní užívání léků. Respektujte raději postupný proces.

Co ale můžete je, zamyslet nad tím, jak se stravujete a zda máte v rovnováze příjem a výdej. Příjem potravy a pohybová aktivita. To jen na okraj. Jaké informace přijímáte?

Dnešní přednáška není o zdravém životní stylu, nýbrž, jak účinně obnovit sebe v prostředí Přírody, která vždy byla, je a bude láskyplnou náručí.

TECHNIKA VĚDOMÉHO DECHU

Když začínáte s praktikováním vědomého dechu, nejdříve se ujistěte, že se nacházíte v prostředí, které vám poskytuje klidné zázemí. Doma si můžete zapálit svíčku, ale také nemusíte. V přírodě jde všechno samo.

Zavřete si oči, abyste pozornost z vnějšího prostředí přesunuli do vašeho nitra. Pokud vám není příjemné mít úplně zavřené oči, nechejte je pootevřené s tím, že pohled směřuje před vás mírně dolů.

Aktivujte svoji přítomnost slovy: JSEM, JSEM S TEBOU, JSEM + vaše jméno. Slova vyslovte myšlenkou do vašeho nitra a vyčkejte na reakci. Položte si dlaň na srdce a s každým nádech a výdechem vnímejte své tělo.

Zpřítomněním se, aktivujete tu část sebe, která podporuje procesy vedoucí k navrácení do původního stavu.

Odreagováváte se od vzorců minulosti, společnosti, rodových zátěží a všeho, co jste cestou nasbírali a není v souladu s vaší vnitřní pravdou.

Stejně jako nádech a výdech, je důležité věnovat pozornost zadržení dechu. Mezi nádechy a výdechy dáváte prostor sebeobnově. Navíc si nerozhodíte krevní tlak, ba naopak, srovnáte jeho hodnoty. Frekvence na tělesné i netělesné úrovni se navýší, ale vyšší krevní tlak se sníží, jelikož se obnoví průtok životní energie. Jemné blokády se rozpustí.

NÁDECH – ZADRŽET – VÝDECH

Existuje spousta technik vědomého dechu. Tato jednoduchá technika je začátek. Můžete to praktikovat vždy, když se ucítíte v těle nepohodlně.

Tělo k nám mluví skrze symptomy, nálady a projevy jako je napětí, bolest, apod.

Dlouhodobým praktikování vědomého dechu se naučíte přesunout plnou pozornost z mentální oblasti do dalších oblastí vašeho bytí. Tím vnitřní sílu rozložíte na ostatní místa ve vás, která potřebují pozornost tam, kde dříve chyběla, a proto váš organismus hlásil chybu.

VĚDOMÝ DECH

Nikdy není váš stav stejný po praktikování vědomého dechu. Vždy tím nastartujete proces obnovy.

Může být provázen nepříjemnými i příjemnými pocity, obojí je v pořádku. Nenechejte se nepříjemnými projevy zaskočit. Pozorujte je a praktikujte dál až do pocitu uvolnění a klidu.

Pokud byste měli pocit, že vás to spíše rozhodilo, je to proto, že jste se otevřeli něčemu hlubšímu, co čekalo na vás, až tomu začnete věnovat pozornost. Mohla se otevřít stará energetická stopa, která potřebuje vyčistit. Často následuje uvědomění.

Vydržte a požádejte své Vyšší JÁ, vaše nadvědomí o vedení a pomoc. Důvěřujte sami sobě a procesu, který se ve vás děje. Také můžete požádat vaše průvodce. Kdo nevěří, ať do přírody běží!

Co se děje uvnitř těla, když ho nevědomě zásobujeme myšlenkami a emocemi?

VODA

Tělo obsahuje cca 70% vody, ostatní obsah tvoří bílkoviny, tuk, minerální látky a balast. Věkem a různými podmínkami se toto procento mění. Balast narůstá, obsah vody v těle klesá, což podporuje proces stárnutí. Dostatečným pitným režimem proces stárnutí oddálíme.

Je potřeba zmínit jemnohmotný balast, na který se nebere zřetel, ale díky kterému vznikají poruchy v celém systému víc, než když konzumujeme nevhodnou potravu. Potravou jsou totiž i nevhodné informace myšlenkového a emočního světa.

Jak to vypadá v myšlenkovém světě?

Každá myšlenka je nositelkou energie. Když jí nevěnujeme pozornost, proplouvá naší myslí. Mysl je generátor našich myšlenek. Nevědomá pozornost může a nemůže zapříčinit potíže způsobené s přetížením mysli. Pokud nevěnujeme pozornost kvalitě myšlenek a nepracujeme s nimi, může se snadno stát, že nás rozbolí hlava. Pokud ale začneme pracovat na odreagování mysli, okamžitě se intenzita síly mentální energie zmenší a tím dáme šanci, aby převzalo vedení naše vnitřní JÁ, které je napojeno na intuici.

Jak to vypadá v emocionálním světě?

Jakmile dáme pozornost myšlence a ta v nás vyvolá pocit, nebo emoci, už není jedno, jak myslíme, protože to zasahuje organismus podstatným způsobem. Co si zavaříme, to také sníme. Jinými slovy, co si uvnitř vytvoříme, to si navenek odžijeme.

Vnější svět funguje jako zrcadlo. Pokud věnujeme pozornost vědomému dechu, zmírníme následky toho, co se vyprojektuje navenek.

Žijme víc inspirace z intuice, usnadní nám to život. Budou se nám dít věci, které nevymyslíme, lépe tak naplníme své sny.

ŽIVOT SRDCEM

Budete se možná divit, ale život srdcem je mnohem snadnější než život z ega. Ego je napojené na mysl a nevědomí, kdežto srdce čerpá přímo ze Zdroje, čili Duše.

Žijete-li ze srdce, neznamená to, že najednou zmizí všechny problémy, ale začnete se na ně dívat jinak. Zmizí těžkost. Lehčeji se přenesete údolím stínů, vnesete do svého života více lehkosti, Světla a Lásky. A věřím, že to vaše okolí pocítí a bude se chtít přidat, začne pátrat po tom, co je u vás jiné.

Každý člověk ať si to přizná nebo ne, chce žít z Lásky. Být milován a milovat. Je to naše základní potřeba, neboť je na tom založený celý vesmír, veškeré tvoření.

Láska je esence, bez které neexistuje život. V každém kameni je život, jinak by nemohl vzniknout. Je živý, můžete s ním komunikovat. Obsahuje stejné Univerzální vědomí jako člověk.

Jak s knihou pracovat? Vyberte si náhodnou kapitolu z knihy, začtěte se, zapojte se všemi smysly a hlavně vnímejte čtená slova srdcem. Dozvíte se tak mnohem více….

Oldřiška, 2019