Příběh planety Země

Planeta Země vznikla dříve než člověk, avšak ne dříve než lidská Duše. Planeta se po svém vzniku nejdříve integrovala v prostoru Vesmíru a vyvíjela tak, aby mohla poskytnout odpovídající prostor pro život rostlin, zvířat a lidí. Planeta Země je součástí univerzální tvůrčí síly.

Než se člověk narodil na tuto planetu, žil ve spojení s velkou Duší Země. Země je živý organismus. V době, kdy lidská Duše vstupuje do těla planety, oddělí se od prapůvodního nekonečného Zdroje, i když ne tak úplně. Země přijímá k inkarnaci Duše zvířat a lidí s jednotným podstatným záměrem. Duše touží poznat a zažít různé úrovně Lásky ve fyzickém těle.

Každá tělesná buňka nese ve svém středu esenci Lásky. Mnoho lidí žije Lásku, aniž by si to uvědomovali. Tuto esenci dýcháme, z Lásky jsme vznikli. Na Zemi žijí jedinci na úrovni učitelů a mistrů, kteří pomáhají probudit v lidech kódy původní podstaty Lásky. Pozvedávají tím vibrace celé planety Země.

Aktivní přítomnost – jinak řečeno bdělá pozornost – otevírá člověku cestu do kolektivního vědomí, aby byl schopný změnit paradigma*.

*Paradigma (z řeckého παράδειγμα parádeigma = vzor, příklad, model) je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení, model.

Lidské vědomí je součástí sítě, ve které jsme propojení všichni. Vypadá jako světelná mřížka.

Planeta Země je náruč ochranitelské Lásky a zároveň i ona sama potřebuje ochránit.

Někdy se stane, že škodlivé jednání a myšlenky lidí vytvoří zbytkové energie a ty se seskupí do útvaru zvaného černá mlhovina. Jsou jedinci, které tato mlhovina ovlivňuje, resp. stahuje do negativních vibrací. Citliví lidé takto ovládané jedince vnímají. Většinou je lze poznat podle toho, že nejednají v souladu s morálně etickými pravidly, mají pokřivené úmysly. Lidé vzdálení Lásce nežijí sebe, ale energii mlhoviny, protože zapomněli na Lásku v sobě. Jejich kód je uzamčený, Duše takového člověka je ve spícím stavu.

Od lidí, kteří vědomě nebo nevědomě slouží černé moci, nelze čekat úctu, vděk, Lásku ani důvěru; oni neznají, co je to pokora a soucit či empatie.
Nevidí dopady svého jednání, protože jsou pohlcení černou mlhovinou, která jim brání ve zdravém úsudku, chybí jim respektující přístup k lidem, světu obecně, všemu živému. Nebývají schopní akceptovat přirozený vývoj a zákonitosti života. Už zapomněli, co je to pravda, protože lež je jejich obranou.

Je dobré si připomínat, že esence Lásky se ukrývá ve všem živém, tedy i v tobě.

Věřím, že Láska je energie, která ve Vesmíru život tvoří, udržuje, přeměňuje a obnovuje. Láska má mnoho podob. Neboj se poznávat je.

Jak žít v souladu s Láskou? Způsob je na tobě, odpověď znáš.

Planeta Země je na vzestupu do vyšších frekvencí. Součástí procesu transformace jsme všichni. Život je proces.

OK, 2020