PŘÍRODA K NÁM HOVOŘÍ JASNĚ

úryvek z knihy „Moře života“ aneb Vědomí sebe hledej ve spojení s přírodou

kapitola: POROZUMĚNÍ OBRAZŮM MATKY ZEMĚ
 
Příroda nepředstírá. Je opravdová v každém okamžiku. Příroda předkládá své obrazy a znamení, skrze která s námi komunikuje.

Matka Země vnímá absolutní spojení s každou bytostí.
Ona vidí tvůj skutečný obraz takový, jaký/á jsi bez iluzí a předsudků. Nadechni se, usměj se, uvolni svá sevření.

Matka Země se projevuje různými způsoby, aby ti dala najevo, že je živá a že tě vnímá. Reaguje na tebe pomocí zvuků a poryvů větru, ukazuje ti obrazy ve vodě. Též stromy komunikují. Předkové říkávali, že ptáci jsou poslové nebes. Jejich zpěv a pohyb poskytují poselství, aby ses lépe dokázal/a v životě orientovat. Všechny tyto přirozené zvuky jsou odpovědí.

Neboj se otevřít své srdce a podělit o to, co ve svém životě prožíváš. Vše živé v přírodě tě vnímá. Zde neexistuje chyba interpretace, zde vládne absolutní důvěra, autenticita, která nepotřebuje další vysvětlování. Pokud něčemu ve svém životě nerozumíš, stačí málo – běž do přírody.

Pozoruj, naslouchej, ukáže ti cestu. Otevřeš se prostoru pro přirozenou komunikaci s intuicí a vnitřním hlasem. Uvědomíš si, jak hlasité jsou tvoje myšlenky a jak hlučné jsou kroky.

Samotný chrám lesa je prostor hodný absolutního ztišení.

Matka Země ti dveře nikdy nezavře. Ona je tu vždy a pro každého.
Jsi ochotný/á udělat krok navíc? Podej přírodě ruku, spoj se s jejími Zdroji, dodá ti jemnou hojnost všeho, o čem jsi dosud jenom snil/a. Sny dojdou naplnění vždy, když přijmeš fakt, že jediné, oč tu běží, je žít. Srdce člověka touží projevit svou sílu.

Je-li tu něco, co stojí za to, abys to žil/a, jdi za tím! Věř, že celý Vesmír se spojí, aby tvá Duše naplnila to, pro co se sem zrodila.

Nalézt v životě vlastní přirozenost znamená chtít vnímat svoji jedinečnou vnitřní pravdu očištěnou od předsudků ve snaze dotknout se prapůvodní podstaty v reálném materiálním světě.

OK 2020