„PROHLÉDNI ILUZE, ABY SES PŘIBLÍŽIL/A PRAVDĚ“

Interpretace překladu

Zdroj: Renate de Graaff, znění v originálu: „5 Denkanstöße, die deine Sichtweise erweitern und verändern können“

5 MYŠLENKOVÝCH ŠŤOUCHNUTÍ, KTERÉ TI POMOHOU ROZŠÍŘIT OBZORY

Jak vznikly iluze?

Lidské vědomí (sebevědomí) se obrátilo směrem ven. Člověk přenesl svoji pozornost pouze na vnější svět, přičemž postupně zapomněl na svůj vlastní, vnitřní.

Lidé se identifikují s tělem, vidí sami sebe jako člověka odděleného od věcí v materiálním světě.

Myslíš si, že jsi jen tělesná bytost, která má konec a začátek? Co když je to jen polovina Pravdy o tobě?

Co když se naše civilizace způsobem materiálního nazírání a chápání mýlí?

I. ILUZE

ČLOVĚK JE JEDNOTKA – OSOBNOST.

Cítíme se odděleni od jiných lidí a světa, ve kterém žijeme. Připadáme si jako individuum oddělený od lidí a věcí.

Vnímáme sami sebe jako subjekt, ale ostatní vnímáme jako objekt, namísto toho, abychom se vnímali jako bytosti, které mají stejného Ducha jako původní prastarou formu života. Jeden Duch, jeden základ (podstata), který se skrze lidi projevuje různým způsobem.

„Naše osobnosti se vynořují jako malé a někdy velké vlny s obrovského oceánu původního Zdroje.“

Avšak slovo Individuum znamená dle původního latinského názvosloví „neoddělitelný“.

Individuum je sice samostatný tvor (bytost nebo existence či bytí), ale není oddělený od druhých a už vůbec ne od Zdroje života, který mu dává životní energii.

Můžeme se cítit jako MNOZÍ, ale v naší nejhlubší struktuře naší Duši jako JEDEN.

REALITY CHECK /PROZKOUMEJ REALITU

Všichni lidé mají stejné vnitřní původní schopnosti (například city a porozumění) a podobné tělo. Naše identifikace z pohledu na sebe sami, coby fyzického jedince (chápání pouze na úrovni těla) z nás udělalo egoisty.

Jednostranná identifikace s JÁ je EGO.

II. ILUZE

SVĚT JE OBJEKT

Neexistuje žádný objektivní svět. Vše je VĚDOMÍ.

Kdyby mnozí lidé kolektivně smýšleli jedním směrem, pak se stane pravdou to, co většina považuje za skutečnost. Přičemž – jako všechno – to bylo věcí volby.

Jeden „někdo“ vybral z Moře nekonečných možností jednu jedinou a tu vybral jako „správnou a pravdivou“.

My ale víme, že při experimentu „štěpení“ vědci došli k závěru, že jejich Vědomí ovlivňují výsledky zkoumání. K tomu stačí jeden pozorovatel, jehož Duch zaznamená určitý stav. Ale ve vesmíru je vše záležitostí pouze potenciálních možností, ze kterých naše vědomí dělá fixní stav.

REALITY CHECK /PROZKOUMEJ REALITU

My vytváříme náš svět skrze naše Vědomí, skrze naše pohledy na svět a naše vzorce víry.

III. ILUZE

ŠTĚSTÍ ZÁLEŽÍ NA VNĚJŠÍCH OKOLNOSTECH

Štěstí a to, jak se cítíme, spojujeme s vnějšími věcmi.

„Když budu taková (ý) nebo jiná (ý), tak se mi bude dařit dobře.“

„Když dostanu takového muže, tak budu šťastná.“

„Když si koupím takové auto, tak se budu cítit šťastný (á).“

Naše spokojenost bývá často spojená s vnějšími podmínkami. Naše nespokojenost bohužel také.

U toho zapomínáme, že nás nic nemůže učinit šťastnými, pokud nejsme šťastnými uvnitř sebe samých.

Mnoho lidí touží například po milujícím partnerovi, se kterým si přejí být potom šťastní. Nebo ještě lépe řečeno, který nás učiní šťastnými. To je ale antimagnet pro mnoho lidí. Oni se pak ale diví, že se lidé z jejich života vytrácí. Ale upřímně: nikoho druhého nemůžeme učinit šťastným! Co můžeme, je, naše štěstí sdílet společně. To funguje.

REALITY CHECK /PROZKOUMEJ REALITU

Štěstí je v tobě. Je to bytostní stav, který můžeš autenticky v životě prožívat.

IV. ILUZE

SVĚT JE MATERIÁLNÍ

Myslíme si, že je Pravda pouze to, co vidíme. Svět materiálních věcí.

Když nahlížíme na svět jen z hmatatelného pohledu, stává se pro nás ohraničeným, omezeným – totiž jen takový, jaký ho můžeme vidět. Mínění bývá založené jen na tom, co fyzicky vidíme. Z tohoto falešného pohledu vyvstává nedostatečnost.

Máme strach něco ztratit, protože jsme zapomněli, že Duch je prvotní příčina, teprve potom vědomá informace vytváří formu.

Vše můžeme skrze Víru z neviditelného světa potenciálních možností vyvolat a transformovat do viditelného světa „Věcí“. Jinými slovy: Víra rozhoduje o tom, co dokážeme z pole možností zhmotnit do fyzické reality. Všechno je tu.

REALITY CHECK / PROZKOUMEJ REALITU

Problém je, že identifikujeme sebe i náš život skrze materiální svět (také naše tělo je hmotné), avšak zapomínáme na skutečnou Podstatu/Zdroj, který viditelný svět vytvořil. Příčinou bývá to, že jsme přestali vnímat nekonečného Ducha.

„ Lidé snadno uvěří lži, kterou stokrát slyšeli, než pravdě, která je pro ně nová.“ Alfred Polgar

V. ILUZE

ZLO JE REÁLNÉ

Negativní je tady, protože jsme uvěřili, že to existuje a nepoznali, že jde o iluzi a velký myšlenkový blábol.

Neexistuje negativní! Existuje naše vlastní Vědomí!

Lidé mají strach před negativitou kolem nich. Myslí si, že existuje moc, kterou je člověk odsuzovaný. Je to jako v hororovém filmu – žádná reálná věc, jen uvnitř mysli.

Nic nemá moc do té doby, dokud to není nejdříve námi myšlenkově akceptováno.

Staré představy mají za to, že negativní moc je samostatná bytost, která lidi v jejich nitru svazuje strachem. Sedí ve vlastním vlaku Duchů, který si sami vybudovali, ze kterého vlastně potřebují jen vystoupit.

REALITY CHECK / PROZKOUMEJ REALITU

Takzvané ZLO je spojeno se lží. Žij integritu Vědomí sebe, potom stopneš to zlé a budeš imunní vůči strachu.

Prohlédnutí těchto 5 velkých iluzí ti pomůže vést a prožívat život v lehkosti a svobodě.

Vše je míněno dobře.

přeložila: Oldřiška Kališová, 2019

P. S. vědět je důležité! Renate de Graaff, Mnichov