PROUD LÉČIVÉ SÍLY

Ve svém životě se potkávám s různými lidmi. Každý z nich zažil nejednu bolestivou situaci. Už samotný vstup do života je toho důkazem.

Potkávám se s lidmi, jejichž většina žije své životy pro práci, povinnosti, nechávají se pohlcovat situacemi, stěžují si, nadávají, pomlouvají a nemají čas, aby pro sebe nalezli klid.

Chtějí po ostatních, aby jim rozuměli, ale sami nerozumí sobě. Kritizují, vyčítají, ale pocitů viny se nezbavují.

Ve spojení s přírodou dojdeš klidu, nabudeš sílu, očistíš mysl, ulevíš srdci, obohatíš se o mnoho inspirací, které si můžeš sebou vzít nazpátek do všedního života, abys obstál (a) před úkoly, které si před sebe stavíš ty sám (a).

Nebe po nikom nevyžaduje nic! Život na Zemi je plný všeho, nabízí možnosti. 

Zažila jsem situace, které jsem považovala za nedůležitou hru v podobě boje. Hlavní roli v nich hrálo ego. Nacházela jsem v nich odstup a současně bojovala o rovnoprávnost. Hru ega pozorovala, aby hlavní roli mohl hrát soucit a pochopení.

Došla jsem k poznání, že bolest nelze vyléčit tam, kde člověk nezvládá vlastní emoce, ani tam, kde není ochota naslouchat sobě a svým skutečným potřebám. Člověk, který má neustále plnou hlavu myšlenek nikdy neucítí moc srdce.

Pro toho, kdo žije vlastní nespokojenost nebude nikdy nic dobré, ani sebelepší léčivé slovo ho nespasí, neboť ho neuslyší. Do aury plné negativních emocí, nemůže vstoupit ani proudit léčivá síla.

Pokud takoví lidé navštíví léčitele či terapeuty, účinek jejich síly Světla nemůže být dlouhodobý. Léčivá síla potřebuje delší dobu pro své působení, jelikož samotná nemoc už je projevem dlouhodobé zátěže.

Vyléčitelným se stává ten, kdo hodlá ustoupit z pozice ega, aby mohl nastoupit na léčivou cestu Lásky. Léčivá moc a síla je v každém člověku.

Léčivá síla Ducha, Světla i Lásky se projeví vždy tam, kde je člověk ochoten vytvořit prostor.

Dovol si uvolnit cestu léčivé síle.

Najdi cestu klidu, objev svoji sílu, lásce podej ruku, žij v míru.

Ať tvé oči vidí lásku,

ať tvé uši slyší lásku,

ať tvůj hlas hovoří řečí lásky,

ať tvé tělo cítí lásku,

ať tvé ruce tvoří lásku,

ať tvé nohy kráčí cestou lásky,

ať tvé srdce vyzařuje lásku.

Ať žiješ láskou!

MÍR všem duším a bytostem na Zemi, mír tobě.

OK, 2018