„TŘI ÚROVNĚ REALIT“

VE KTERÉ ÚROVNI REALITY ŽIJEŠ?

DIE DREI REALITÄTS-EBENEN – In welcher lebst du?
Zdroj: Renate de Graaff, www.allerbestes-leben.org

Vše, co na Zemi prožíváš, není konečná Pravda.

Náš moderní pohled světa je postavený na Přijímání.

Co, když ti jen chybí základní a podstatné informace, nebo jsi je dosud ignoroval /a?

Co když se za tvým materiálním světem vyskytují další mentální a duchovní světy, které tvoji realitu ve skutečnosti utváří?

V tomto článku Rena popisuje tři důležité úrovně realit, ve kterých my jako lidé žijeme. První úroveň je ti povědomá, znáš ji. A ty další spíše ne. Začněme s Realitou I.

I. FYZICKÁ REALITA SKUTEČNOSTI – TĚLO

– časově, prostorově omezená –

Lidské Vědomí tvořilo přes tisíce generací „Svět“, který jsme považovali za jediný objektivní. Tento svět je nám známý prostřednictvím věcí a živých tvorů stejně jako oblast fyziky, kosmu, přírody a našeho očividného života jako člověka v těle. V tomto světě existuje zdánlivý začátek a konec. Tato realita je ale jenom počáteční konec skrytého procesu tvoření, který pokračuje.

„Naše vědění je ale jen kritická hádanka, síť hypotéz, látka domněnek.“ Sir Karl Popper – Rakousko – britský filozof, zastánce kritického racionalismu.

Náš materiální svět je projekce jako v 3D kině! O co více moudrosti nasbíráme během produkce tohoto životního filmu, o to příjemněji můžeme naše zkušenosti využít jako režiséři.

Jak by se dal představit život v této dimenzi?

Normálně! Úplně normálně, protože jsme se do tohoto světa narodili, bez vysvětlení. Nic jiného jsme neznali. Na této úrovni mluvíme o osudu a náhodě. Ještě nerozpoznáváme, že naše Duše skrze myšlení a cítění tento „osud a náhodu“ vytvořila. Když se nám stane něco negativního na základě našeho vnitřního negativního stavu, tak to dáváme za vinu druhým, stejně tak je za to chceme činit zodpovědnými. Stavíme se mimo tuto zodpovědnost, protože ti druzí nebo nepříznivé okolnosti za to mohou. To oni a nepříznivé okolnosti jsou příčinou toho, proč se nám špatně daří.

Pozastavujeme se nad tím, jestli je to všechno pravda, co v této Dimenzi prožíváme (hlavně, když je nám to nepříjemné), nevíme, o co na této Zemi jde, a tak to jednoduše přijímáme a jen „doufáme“ v to nejlepší. Cítíme se bezmocní a oportunisticky skáčeme od příležitosti k příležitosti – bez jasného vysvětlení.

Tady vládne mentální realita OBĚŤ.

Také jsem se před mnoha lety cítila jako mentální oběť, než jsem se vydala hledat a poznávat, jestli je něco dál za světem zhuštěné reality faktu.

Co se nachází za zjevnou hmotnou realitou? Podle Indického písma a Mayského učení existují další reality úrovní tvoření.

II. MENTÁLNĚ DUCHOVNÍ REALITA (DUŠE)

–          mentálně, duchovní omezená –

Každý člověk žije v jeho vlastním psychickém světě, podmíněný na základě idejí kolektivního vědomí, náboženství, mínění a výchovy. Z tohoto vyplývají naše zkušenosti. Jsme tím ovlivněni zvenku, ale náš svět (realitu světa) tvoříme zevnitř ven. Žijeme ve vlastní uměle vytvořené bublině a myslíme si, že je to reálný svět. Nepátráme po vlastních myšlenkách a pocitech. S výjimkou toho, když se ocitáme v rozhodujících okamžicích, kde prožijeme obrat skrze negativní zážitky.

Nacházíme se ve vězení přesvědčení a vzorců, na kterých je založen náš systém víry. Na této úrovni bychom měli přesně prozkoumat, které ideje máme o životě, odkud jsme je převzali? Jakou roli hrajeme? Jaký film jsme vložili do svého projektoru?

Nazýváme to naší realitou. Tato realita je vždy nestálá, jako naše myšlenky a pocity. Tento svět se vždy mění. Toto je ale jenom osobní, přechodný fenomén.

Jak by se dal představit život v této Dimenzi?

Rozpoznáme naše Myšlenkové vzorce a Vzorce přesvědčení, vnímáme emoce, které prožíváme. Začínáme zpochybňovat ideje, se kterými jsme se jako děti identifikovali. Avšak býváme často smýkáni v pochybnostech a nejistotě sem a tam. Často je to náročné a stresující se pořád držet v mentální a emocionální kontrole.

Začneme vše vztahovat a projektovat do sebe, přičemž se cítíme být roztříštění našimi nízkými emocemi. Už rychleji rozeznáme okolnosti, které na nás nemají vliv a že můžeme kdykoliv činit nové volby. Negativní věci se stávají dál, ale my se rozhodujeme, jestli na ně budeme reagovat či nikoliv. Oddělujeme se od škodlivých návyků a také od „Autopilota“, který dosud řídil náš život.

Tady začíná mentální realita ČINITEL.

Chápeme, že hru života aktivně utváříme. Ale jde to ještě dál a hlouběji…

III. SPIRITUÁLNÍ REALITA (DUCH)

–          nekonečně a neomezeně –

Tady najdeme naše skutečné avatary. Spirituálního člověka, který se poznává jako tvůrce. Ví, že může z tohoto světa nekonečných idejí, získat jeho skutečnou moc a sílu stvořitele. Na jedné straně svět ega s jeho snahou hledat prospěch, na druhé straně se rozpouští podmíněné pokřivené vnímání, které drželo náš život v nedostatku. V tomto světě existuje vše.

Poznáváme naše omezené vzorce přesvědčení viz Realita II. a vidíme také, že jsme kvůli strachům a pochybnostem potlačili vlastní Jedinečnost a originialitu. Stáváme se neutrálními. Přicházíme do bodu Nula, vidíme prostor, který v sobě máme. Z tohoto prostoru děláme vědomá rozhodnutí.

„Lidé měli v minulosti představu o formě inteligence, která organizovala vesmír, a když ji zosobnili, nazvali ji Bůh.“ David Bohm – Kvantový fyzik

Ve spritiuální realitě rozumíme, že my sami píšeme scénář života, naším Vědomím nejsme omezení – mimo to, kdybychom omezení kladli sami sobě podmíněným způsobem myšlení,  Realitou I. a II.

Jak by se dal představit život v této Dimenzi?

Tady začíná skutečné flow (plynutí). Víme, že žijeme v Moři potenciálních možností a jsme spolupracovníky Ducha Tvoření. Vnitřně se koncentrujeme na to, co bychom chtěli prožít a vědět, že nám tento kreativní Duch dává Ideje, abychom mohli realizovat naše hluboká přání Duše. Víme, že to, co chceme už se nachází v neviditelném světě jako reálné a existující a my to naší neotřesitelnou vírou uskutečníme. Tímto můžeme transformovat úroveň reality I + II.

Tady začíná mentální realita TVŮRCE.

Nyní rozumíme tomu, že se projevujeme skrze všechny tři dimenze Ducha, Duše i těla, abychom prožili všemi smysly naši duchovní tvůrčí sílu. A už se nebudeme omezovat tradičními názory.

Ponoříme se do světa neomezených možností. Teď poznáváme sami sebe jako spirituálně duchovní bytosti. Substance Ducha v nás působí jako pravý magnet ve zpomalené verzi.

My jsme vnitřně vždy to, co navenek prožíváme.

Ty jsi původce, tvůrce a stvořitel tvých životních okolností – vždy!

Jsi báječná /ý!

Můžeš žít život podle tvých přání.

Život ve svobodě, harmonii a naplnění.

Už nečekej…začni utvářet vlastní realitu!

Tvá Rena

Přeložila: Oldřiška Kališová, 2019

www.morezivota.cz