ukázka z knihy ŘEKA ŽIVOTA

Připravuje se aktualizované vydání 1. knihy ŘEKA ŽIVOTA, zde je úryvek z kapitoly VIDĚNO OČIMA DUCHA

Už si uvědomujeme, že lidská mysl má omezené možnosti.

Mnoho lidí ještě vnímá svou sílu z pohledu fyzického těla. Zkoumejme ještě dál, jděme „za“ obal těla. Co je v něm? Co ho oživuje? Díky čemu například hýbeme rukama, co oživuje mozek?

Bohužel se dodnes konzumně nastavený člověk kvůli duchovní tuposti dál nedostal. Díky paradoxům, které zažíváme, jsme nuceni měnit úhel pohledu, posunout své vnímání k Duchu a hledat kým opravdu jsme.

Otevřená mysl přitahuje do Vědomí člověka z univerzálního pole inspirující inovativní myšlenky.

Podporující afirmace:

„Já jsem inteligentní existence, tvořivou sílou Ducha.“

Dovol si opustit hradby omezeného smýšlení, ať k tobě může proudit neomezená kreativní síla.

Vystoupit z omezení kolektivního Vědomí je individuální záležitost každého jednotlivce. Jedinci tvoří společnost.

Proces probouzení se děje individuálně každému na míru a postupně.

Kolektiv je spojený světelnou mřížkou. Když vystupujeme ze systému, bortí se struktura starého nefunkčního nastavení společnosti.

Když transformujeme strach, nemůžeme být ovládaní ničím zvenčí. Strach není nic jiného než iluzorní energetická záležitost.

V čem spočívá iluze a proč nás ovládá?

Otázka Duchu: „Jaké poselství přináší strach?“

Odpověď Ducha: „V podvědomí lidí jsou filozofická a náboženská dogmata. Nejsem tu, abych vás ovládal, ale abyste objevili sílu Ducha. Je mocnější než síla kolektivu.“

Já: „Duchu, jak by mohla znít osvobozující modlitba?“

Duch: „Nejsem tu, abyste mi posílali dárky a obětiny jakéhokoli typu. Jsem tu jen tak. Nebojte se pohlédnout mi do očí. Moje oči jsou vašimi zraky. Moje ústa jsou vašimi ústy. Moje síla srdce je vaší sílou srdce. Vaše tělo je mým tělem. Jsem tu jako síla, ne jako osoba, která drží vše v šachu. Nejste moje loutky. Jste bytosti, které mají svobodu Ducha. Svoboda Ducha není nic jiného než prostor. Odevzdáním strachu se otevíráte prostoru, svobodě. Stáváte se se mnou, prostorem a Vědomím.“

Já: „Jak funguje modlitba?“

Duch: „Chceš-li posílit, polož dlaně na srdce a pomysli na mne. To stačí.“

Poté, co jsem položila dlaně na hruď a začala zvolna dýchat, cítila jsem, že procházím synchronizací.

OK 2021