ÚRYVEK z knihy MOŘE ŽIVOTA

Kapitola „Potrava pro Duši“

Lidské vědomí má svoji kapacitu prostoru, který si můžeme představit jako obsah počítače.

O vědomí – stejně jako o počítač – je nutné pečovat, abychom se dokázali v jeho obsahu vyznat. Občas je potřeba některé jeho soubory aktualizovat, vytřídit nebo vymazat ty nepotřebné, abychom mohli přijímat další. Tím se ušetříme mentálního či duševního přetížení. Každá sebemenší součást nás i techniky, kterou používáme, potřebuje údržbu.

 

Pobytem v přírodě lze načerpat nebo obnovit energii, očistit smysly, odreagovat mysl, regenerovat tělo. Umožňuje zbavit se balastu, který jsme nashromáždili během života, ať už se v těle a nitru člověka usadil kdekoli.

Poslechem zvuků přírody a pozorováním její krásy člověk snadněji obnoví spojení se svým nitrem, Matkou Zemí a univerzálním vědomím. V tichu zapomeneš na starosti. Minulost už není, jsi jenom teď. Srdce vyladí svůj rytmus na žádoucí životní tempo.

Nehmotné informace mají na lidskou psychiku velký vliv.

Prostředí přírody na mne působí jako pobyt v chrámu. Posvátné prostředí, kde není třeba nic nového tvořit, protože si zde dovoluji být, abych nalezla posvátný klid. Přestože mám pocit, že se nic neděje, ve skutečnosti vytvářím časoprostorový most. Univerzální síla rotuje v každé buňce těla, aniž bych se na to potřebovala soustředit. Vnímám, že je o mne postaráno. Ano – v těchto momentech je vše tak, jak má být.

Přítomnost tvé Duše se podílí na spoluutváření energie planety Země, která se nachází v procesu vzestupu vědomí.

Tvůj vnitřní svět je bez hranic. Hranice a omezení vytváří pouze lidská mysl. Kdy sis naposledy hrál/a s představami ve své fantazii? Jestli chceš, dovol si následující hru na „rozpouštění myšlenek“.

Ve své fantazii vytvoř z myšlenek sněhuláka a postav ho na hřejivé letní sluníčko. Dýchej a vyčkej, než se úplně rozpustí. Vnímej, jak se ti uvolňuje hlava a celý prostor v ní. Pokračuj dál, do celého těla, neboť každá část těla je s myšlenkami spojená. Tak si sám/sama dokážeš navodit pocit lehkosti, každým nádechem a výdechem prohlubuj onu lehkost a pohodu.

Jsi součást světa, utváříš kruh života.

„Zazpívej nám do ticha!“ volají bytosti přírody.

„Proč mám v tichu zpívat, když stačí jen zírat?“ ptám se já.

Pak v tichu se ukázaly, s mojí aurou propojily.

Tajím, tiším hlásek svůj: „Chci vás vidět stůj co stůj!“

Pak najednou v kamení vidím světa-díl,

nad hlavou pták ukazuje kruhy života.

Pozoruji, zkoumám: „Co to je?“

Vidím krásnou zelenou,

slyším včelí roje.

Nechám se vést jemnou sílou.

Cestou mi naznačuje, kde se propojit.

Zemské jádro vyzařuje absolutní klid.

Z klidu stoupá Země síla,

ve mně proudí pevná víra!

Mé vědomí otvírá se úctě hluboké,

skrze slzy usmívám se, absolutní štěstí prožívám.

Teď Země mluví:

„Lásku a vnitřní klid nelze ničím nahradit!“

Vše komunikuje univerzálním jazykem, ať už jsou to zvířata, rostliny, stromy, voda nebo kameny. Otevři se moudré síle života, je uvnitř tebe.

Kniha Moře života k objednání: oldriska.info@seznam.cz i s věnováním nebo na tel. č. 604 383 073

OK 2021