ÚRYVEK Z KNIHY Moře života

LIDSKÉ SRDCE

Nejedno srdce prochází probuzením. Právě probíhající evoluci na planetě Zemi nelze zastavit ani ignorovat – jsme její součástí.

Číst ve vesmíru lidského srdce je stejné jako číst ve vesmírných mapách.

Je zde spousta stezek, zákoutí i přímých cest.

Síla lidského srdce se projevuje intenzitou citu, který je jeho nositel schopný projevit, zvláště v kritických situacích.

 

Srdce je nadřazeným orgánem emočnímu tělu. Osrdečník (obal srdce) tlumí nárazy emocí k zachování rovnováhy pro práci srdce. Někdy je potřeba odstranit stres a vědomě eliminovat stresující faktory, aby mohlo dojít k regeneraci srdeční oblasti. Jsou jedinci, kteří se ostýchají plakat. Ovšem pláč očišťuje duši i obal srdce. Radost posiluje imunitu a pozvedá nejedno vědomí. Lidský úsměv září jako slunce na nebi.

Planeta Země vnímá vnitřní ladění lidí, vždyť lidské tělo se vším, co obsahuje, je energeticko-informační magneticko-rezonanční pole.

Měj cit pro vše živé i pro to, co jako živé nevypadá. Ve všem je ukrytá inteligence pocházející z jediného nekonečného Zdroje. Zdrojová síla je schopná proudit skrze každé otevřené srdce.

Promlouvá Matka Země:

„Já, Matka Země, pro tebe žiju.

Naslouchej mi, otevři svůj květ života.

V klidu čerpej sílu pro své srdce.

Vítej doma, v srdci!“

Moje odpověď Matce Zemi:

„Děkuji Ti, Matko,

že mi dáváš sílu, že mé Duši poskytuješ přístřeší.

Jsi mým domovem.

V hloubi srdce, v klidu, posiluješ mou víru.

Děkuji Ti, Matko, že tady s tebou jsem.

V mém srdci je volnost, mé srdce je svobodné.“

OK

Prodej knihy osobně, poštou nebo ve vybranných kamenných prodejnách.

S Láskou Oldřiška