úryvek z knihy MOŘE ŽIVOTA

MOC A SÍLA ZEMĚ
Život na Zemi je dar.
Probuzení se uprostřed nádherné Přírody, dýchat čerstvý vzduch a slyšet zurčet potok křišťálové vody je nepopsatelné.

Srdce Planety Země žije v rytmu srdcí živých bytostí.

Tolerance k odlišnostem potenciálu každého člověka přináší podporu pro sebevědomí, podílí se na celkové kvalitě prožívání života a postojích.

 

Z opakování určitých lidských činností vznikl zvyk a po několika letech způsob života či kultura. Kulturu či zvyky a k tomu odpovídající způsoby chování se budují během prvních roků života. Každé dítě napodobuje svět kolem, učí se přirozenou cestou. Nepotřebuje k tomu knihy ani počítač nebo televizi. Učí se z živých přenosů toho, co žijí jeho prarodiče, rodiče, sourozenci, kamarádi, společnost. Proto si buďme vědomi toho, co svým jednáním předáváme. Děti se učí pozorováním a nápodobou, je součástí všeho. Vědomě i nevědomě ovlivňujeme a učíme děti. Ony vidí, jak my sami přistupujeme k životu, přírodě. Už samotné smýšlení se projevuje v postojích v našich reakcích.
Není jedno, jak nakládáme s vlastním životem. Přítomná Láska, laskavý respekt a úcta by měly tvořit vzorec hodný předávání dalším generacím.

Pro každou lidskou bytost i ostatní živé tvory má Země VLASTNÍ NAVIGACI.
Odpovědi, které hledáš, najdeš v Moudré encyklopedii světa, Knize života. Nahlédnout do ní vyžaduje podniknout kroky blíže k Matce Zemi, do jejího prostředí, ze kterého můžeš spolehlivě číst. Například vodní hladina ti ukáže vývoj právě probíhajících nebo budoucích situací. Z éteru odposlechneš poselství, informace, které právě pro svoji cestu potřebuješ.
Při jemném pozorování povrchu země jsi schopen (a) vidět, jak Země dýchá.

HOJNOST PŘICHÁZÍ DNES, LÁSKY JE DOSTATEK. OK, 2019