VĚDOMÍ záznam z přednášky 1. díl

VĚDOMÍ by měl být ve skutečnosti název pro soubor vědomých myšlenek nutných pro utváření každé duše, respektive jedinečnosti. Forma duše není závislá na tom, co slyšíte, ale na tom, jaké vibrace v tom, co slyšíte, duše přijímá a ukládá na úrovni světelného projevu. Samotné působení duše spočívá v tom, že si uvědomujeme jemné, někdy zřetelné impulsy z břišní oblasti až do vyšších pater (čakry intuice, kde se setkává s Duchem, který prochází šišinkou mozkovou).

Já sama vnímám vědomí, jako prostor, v němž si uvědomuji hloubku sebe, života a všeho, co pozoruji smysly, zvláště těmi jasnozřivými.

Uvědomění si toho, že dokážeme působit ve vnějším světě z pozice duševní moudrosti znamená být při vědomí, bdělý (á). Aby se to mohlo stát, je potřeba více naslouchat a pozorovat své nitro a to, co se skrývá za myšlenkami a postoji, pod povrchem. Plně být ponořen (á), vnímat jemné impulsy, barvy, tón hlasu.

Abychom vědomě vnímali, je k tomu zapotřebí INTUICE, mít aktivní jasnozřivé schopnosti: JASNOCÍTĚNÍ, JASNOVĚDĚNÍ, JASNOVIDĚNÍ, JASNOSLYŠENÍ, ZŘENÍ, SLYŠENÍ, CÍTĚNÍ, VĚDĚNÍ. Neboť podporují rozšířené vnímání věcí, podstaty situací, jevů, dějů, lidí.

PŮSOBENÍ DUŠE je ve své podstatě vnímatelné skrze jasné instrukce, které slyšíme nebo jinak pociťujeme skrze tělo. Teprve spojení těla s duší může člověku jasně sdělovat a zprostředkovávat informace u buněčné úrovně, tělesné DNA. Proto je důležité respektovat tělo a jeho potřeby. Čistit se, vnímat myšlenky a pocity, uznávat formu těla jako prostředek pro projev ducha a duše.

TĚLO a TĚLESNOST. Sexuální potřeby nazývané touhy nejsou jen projevem nižšího pudu, ale touhou po spojení se Duchem, Duší v těle. Pokud přistupujeme k tělesnému spojení s úctou a čistým úmyslem prožít lásku na tělesné úrovni, nic nestojí v cestě, aby se vytvořil alespoň na chvíli pocit, že jsme milovaní a dokážeme milovat. Most utvořený mezi tělem a Duší v Duchu Lásky překlene nejen to, co mylně utvořila mysl, ale i samotnou minulost. Zpřítomňujeme se působení lásky. Může zde dojít i k hlubokému léčení, protože se samotné kontrolní systémy vypínají. Prostor prostupuje čistá esence pronikající celé bytí.

CO DĚLAT, KDYŽ NEMŮŽEME ZAŽÍVAT SPOJENÍ skrze sexuální sílu? Spojení hledejme v přírodě. Kontaktujme stromy, kameny, a jiné elementy přírody, jako například vodní zdroje.

Podstatou spojení je napojení se na ZDROJ. Zdroj jako pramen božství. Každý člověk je zdrojem, jeho smyslem je, připomínat si tuto esenci, energii bytí. Smysluplné nabíjející, přijímající bytí. Konkrétně to znamená, uvědomit si přítomnost sebe v těle. Bez přítomnosti myšlenek a pocitů, a když už se dostavují nenechat se jimi ovládat. Neznamená to žít bezhlavě, ale vnímat sebe svobodně jako prostor, ČISTÉ VĚDOMÍ. Dokážeme-li sami sebe vnímat jako VĚDOMÍ, dostaví se tělesný pocit: lehkost bytí.

OK, 2015