VĚDOMÍ záznam z přednášky 2. díl

Pojem vědomí koresponduje s existencí hmotné podstaty Duše.

Duše jako celek působí v každém člověku od začátku zrození. Tedy nejen v této inkarnaci, ale i v inkarnacích předcházejících.

Možná se ptáte, kdy vaše Duše vznikla? DNA zná odpověď.

A co kdybyste se zeptali, kde vznikla?

Zde se nabízí tato odpověď: Vznikla dávno předtím, než vznikla planeta Země. Podstata mnohých Duší sahá do existence Velké hmoty Ducha.

Hmotu Ducha si můžete představit jako pra-sílu, kterou v sobě máte. Tato pra-síla oživuje tuto Planetu a udržuje v součinnosti vše živé, tzv. Univerzální vědomí (síla). Je v tobě, je ve všem, co vidíš. V lidech, zvířatech, rostlinách, věcech, a všem, co tvoří Zemi a hmotu v ní.

Pra-síla oživována Duchem je spojením, kterému říkáme život.

Jakou roli v tom hraje Duše?

Duše je hmotný prvek Světla, podporuje tvořivou energii, dává jí směr, vede k místu, kde si přeje být realizována v souladu s Duchem a jeho Plánem.

Duše zná, jaké aspekty Ducha má podporovat, mluvíme zde o Záměru. Duch vysílá informace z vesmírného plátna, kde každé vlákno utváří tapiserii života jedince a současně celé Planety Země. Říká se tomu mřížka.

Když má člověk pocity zmaru, provází ho zklamání, znamená to, že tvořivá energie se minula účinkem. Mysl příliš zasáhla, jednala rychleji. Nepřijímala informace z Ducha a Duše nemohla podpořit tvořivou energii. Člověk žil na prázdno. Toto prázdno odčerpalo energie z těla.

„Předcházíš-li myšlenky, mineš cíl. Jednáš-li rychleji než myšlenky, mineš intuici“.

Co dělat, abychom jednali z intuice? Každý si najde svoji cestu, metodu, jakmile uzná, že myšlenky nejsou tím pravým. Myšlenka sama netvoří. Ta potřebuje sílu ke tvoření. Mluvme raději o inspiraci.

Inspirace pohltí celé tělo, najednou víte, co udělat. Jdete to udělat, protože to takzvaně cítíte. Víte, že to je ono a neptáte se. Neznamená to, že jednáte bezhlavě, dokážete to i s rozvahou. Vážíte svoji energii a sílu, kterou do toho dáváte už jenom tím, že si uvědomujete smysl svého jednání.

Inspirace přitahují impulsy z těla, duše. Inspirace prochází skrze intuice = Innate, nebo-li moudrost z těla. Tělo duše obsahuje energii, která zapříčiní pohyb k realizaci = SEBEREALIZACE.

Realizovaná síla z Duše nezná hranic, energie stále je, v těle není cítit pokles, ale nepřetržitý proud. Proud energie z pra-síly JE ZDROJEM VŠEHO TVOŘENÍ.

To, co tvoříte z Lásky, srdcem, vědomě nepodléhá pomíjivosti, stane se to navždy otiskem vaší duše, uchovaný v mřížce Planety a Vesmírného Plátna v Plánu Tvoření.

Nadřízený orgán pro vědomí je MOZEK (ŠIŠINKA MOZKOVÁ), podstata = DUŠE

Fyzické tělo obsahuje síť vědomí.

Na svět jsme přišli vytvářet, zažít hmotné zkušenosti, abychom si ověřili, jak moc myslíme a jednáme v souladu s LÁSKOU (sami se sebou a světem kolem).

Sebepoznáváme a zažíváme sílu emocí, vnitřní sílu, schopnosti, učíme se do hmoty používat dary Ducha, zdokonalovat talenty.

Existuje mnoho možností, jak prožívání sebe samých realizovat, jak to, co obsahujeme vyjadřovat navenek.

OK, 2015