VĚDOMÍ záznam z přednášky 3. díl

K ČEMU SLOUŽÍ UVĚDOMĚNÍ? NAVIGACE NA CESTĚ K DUŠI.

UVĚDOMUJI SI

  •    sílu a moc v sobě
  •    vlastní sebehodnotu
  •    životní priority
  •    tvořivé síly (talenty, schopnosti a dary)
  •    kdo jsem a kam směřuji

ODPUŠTĚNÍ

Od posuzování a souzení se posunuji k soucitu a přijetí, laskavosti a lásce k sobě a ostatním.

ZKUŠENOST

Chyba = zlomový bod, kdy si uvědomuji, více možností jak smýšlet jednat slovem i činem.

·         opouštím chybné mentální vzorce:

·         měním přesvědčení, úsudky, představy, zjišťuji, že cizí „pravdy“ nemají nic společného se mnou

·         zvažuji sílu a charakter slov, abych jasněji předával (a) to, co ve skutečnosti chci sdělit

·         dovoluji si jednat v souladu s vnitřní sílou a zdrojovým potenciálem, seberealizace mi tudíž dělá radost

·         poznávám vlastní zvyky, závislosti, manipulaci, strach

·         objevuji nové kvality

POZNÁNÍ

Slovo je nosič energie stejně jako myšlenka a emoce.

  •    objevuji SKUTEČNOST o sobě i ostatních
  •    snažím se o porozumění v rámci sounáležitosti
  •    z pozice pozorovatele získávám hlubší vhled do situací = poznávám skryté informace, poselství v téměř každé situaci.

„Měním postoje k sobě a životu, změna se materializuje ve vnějším světě“.

OK, 2015