ZDRAVÍ JE STAV

JSOU NEMOCI DĚDIČNÉ?

Ano i ne. Nedědíme nemoc, ale dispozice k tomu, aby vznikla. Mezi dispozice patří návyky, které si vytváříme svými myšlenkami, emocemi, postoji a činy.

Takže za to, co přijmeme od našich prarodičů, rodičů, učitelů či společnosti si můžeme sami.

Nejde o to, kdo za to může, že nám je špatně, kdo je vinen za naši nemoc a jak žijeme, kdo je lepší nebo horší, co děláme správně nebo špatně, protože jsme se to tak v minulosti naučili.

Pokud se chceme uzdravit nebo udržet stav zvaný zdraví, musíme si vychovat vlastní mysl, sledovat emoce a snažit se porozumět, co se nám snaží myšlenky i emoce předat.

Není jedno, jak smýšlíš, co prožíváš a jak se cítíš!

To, co se v tobě odehrává, ovlivňuješ ty, nikdo jiný. Máš moc to změnit.

A pokud vnímáš, že teď není co měnit, užívej si radost ze života, usmívej se na svět.

Tvůj úsměv rozzáří okolí jako slunce na obloze, uvolní atmosféru a přispěje k tomu, aby ses cítil (a) mimořádně dobře.

Pečovat o své vědomí (nitro) patří k životu stejně jako péče o tělo.

Duševní hygienou ke zdraví.

Oldřiška, 2018